Publicerad 7 september 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Delegation på miljö- och hälsoskyddsområdet är ersatt av 1999:16.

Visa det här daterade cirkuläret

Delegation på miljö- och hälsoskyddsområdet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset