Publicerad 19 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal beträffande samordnad insamling och spridning av information om kommunala projekt oc


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset