Publicerad 28 december 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag är ersatt av 1990:166.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR