Publicerad 29 augusti 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Påslag för vissa personal- och administrationskostnader enligt avtal mellan kommun och landsting avseende hemsjukvård m m


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset