Publicerad 2 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Medelvärden för statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp 1988


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR