Publicerad 22 augusti 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommuner och landsting i informationssamhället - en vägledning för beslutsfattare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.