Publicerad 22 augusti 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommuner och landsting i informationssamhället - en vägledning för beslutsfattare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset