Publicerad 25 april 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalekonomiska jämförelser avseende bokslutsåret 1988


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset