Publicerad 21 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

JO-uttalande rörande avlivande av lösspringande katter samt samt två regeringsrättsdomar med tolkning av begreppet "sällskapsdjur"


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR