Publicerad 13 november 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr o m 1990-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.