Publicerad 11 januari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

HD-domar angående preskription av fordran på va-avgift och återbetalning av tomtyteavgift


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset