Publicerad 2 maj 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1990-1992


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset