Värderingar som präglar demokrati och hållbarhet

Vilka värderingar präglar det svenska samhället och vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap? SKR bjuder in till ett seminarium utifrån tre teman: Demokrati och Resiliens, Agenda 2030 och Leda och verka i offentlig sektor.

Sverigestudien har under mer än ett decennium kartlagt svenska invånares värderingar, både när det gäller oss själva, våra arbetsplatser och vårt samhälle.

Ett försök att beskriva nuläget i vårt samhälle

För att kunna fatta kloka beslut och leda verksamheten i rätt riktning behöver vi förstå vilka underliggande värderingar som styr oss. Sverigestudien är i och med covid-19 pandemin mer angelägen än någonsin, och under 2020 genomfördes därför inte bara en utan två mätningar inom ramarna för Sverigestudien.

Under de senaste åren har ord som ”våld och brott”, ”skyller på varandra” och ”konflikt och aggression” valts för att beskriva nuläget i vårt samhälle. I den senaste mätningen, som genomfördes mitt under pågående pandemi i augusti 2020 seglade ord som ”yttrandefrihet”, "utbildningsmöjligheter och ”fred” uppåt i listorna, även om de negativt laddade orden fortfarande finns kvar.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar. För att kunna driva förändring och utveckling måste vi förstå vårt utgångsläge, det vill säga vilka värderingar som präglar vårt samhälle och oss som individer. Detta för att kunna stärka den mänskliga kapaciteten och förmågorna som krävs för att uppnå en hållbar utveckling. säger Christine Feuk, som är sakkunnig på området hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att leda i offentlig sektor – hur värderingar påverkar

Anmälan till seminarium: Vilka värderingarna präglar det svenska samhället?

Under det webbinarium som SKR bjuder in till den 17 november tillsammans med Vergenta hanteras tre högaktuella teman:

 • Demokrati och Resiliens
 • Agenda 2030 och Leda
 • Att verka i offentlig sektor

Webbinariet kommer att behandla insikter kring beteenden och värderingar kopplade till dessa tre teman. Hur påverkar värderingar och attityder våra offentliga organisationer och vårt samhälle?

Deltagarna kommer även ges möjlighet att utforska webbinariets teman tillsammans och utbyta erfarenheter.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen