Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Örebro

Mänskliga rättighetsdagarna kommer i höst att genomföras i Örebro, på temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Det kommer att bli två dagar fyllda med inspiration, ”nätverkande”, workshops och du får möjlighet att fylla på med ny energi och hämta in ny kunskap.

Konferensen, som är årligt återkommande som Nordens största forum för frågor som rör mänskliga rättigheter, omfattar mer än 130 programpunkter och runt 70 utställningar. Den 17-18 november2022 äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum på Conventum i Örebro. SKR är samarbetspartner till MR-dagarna och har egna seminarier som riktar sig särskilt till tjänstepersoner och förtroendevalda som är verksamma i kommun och region.

Information om program och anmälan MR-dagarna 2022

Trygghet och säkerhet - en av väljarnas viktigaste frågor 2022

I Sverige har trygghet och säkerhet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Begreppen används ofta i samma andetag och beskriver inte sällan ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt att vidga begreppen och tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.

– Under Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 vill vi bidra till ett samtal om social trygghet och personlig säkerhet, med fler dimensioner och perspektiv än det vi tar del av dagligen i media. Vårt mål är att kunna erbjuda ett program som ger en bred förståelse för temat och vilka utmaningar som finns, men vi kommer även att blicka framåt och erbjuda framtidsspaningar och visioner om ett samhälle som erbjuder trygghet för alla, säger Caroline Matsson, projektledare för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Programmet kommer att ge aktuella lägesbilder och ny fakta, men ambitionen är också att erbjuda djupdykningar i de strukturer och bakgrundsfaktorer som ligger bakom samhällsutmaningarna.

Hur påverkar exempelvis vårt boende, tillgången till arbete, vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, konflikter och mycket mer, och upplevelsen av trygghet?

Bland årets medverkande hittar du Örebro kommun, Region Örebro, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro Universitet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Institutet för Mänskliga Rättigheter, Länsstyrelserna och många fler.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR








  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen