Mänskliga rättigheterbloggen

 1. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Värderingar som präglar demokrati och hållbarhet

  Vilka värderingar präglar det svenska samhället och vad säger det om vår syn på demokrati, hållbarhet och ledarskap? SKR bjuder in till ett seminarium utifrån tre teman: Demokrati och Resiliens, Agend

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati Agenda 2030
 2. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Hot och hat: det oacceptabla kommer före det olagliga

  När det demokratiska samtalet hårdnar och förtroendevalda utsätts för hot och kan det leda till självcensur. SKR och FOI har gjort en underökning av fördomar mot politiker i sociala medier. Den unders

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 3. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-fokus på demokratikonferens i Gävleborg

  För att uppmärksamma att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott anordnar SKR regionala konferenser där vi diskuterar hur vi tillsammans kan säkerställa en stark och uthållig demokrati. I

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 4. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken

  Vilka är de förtroendevalda i landets kommuner och regioner? Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som för

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 5. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Två svenska kommuner nominerade till internationell utmärkelse

  Göteborgs stad och Åre kommun är nominerade till en internationell demokratiutmärkelse för sina arbetsinsatser kring medborgardialog och satsningar för att stärka mellanvalsdemokratin. Människors rätt

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Demokrati
 6. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Kommunala partnerskap med MR-spår 

  Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) arbetar sedan länge med kommunala partnerskap för att stärka demokratin i Sverige och på andra håll i världen. Under hösten 2020 lanserades en ny sam

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 7. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  SKR uppmärksammar internationella kvinnodagen

  Den 8 mars var den internationella kvinnodagen. Ett gott tillfälle att uppmärksamma demokratin och kampen för lika rösträtt. I år högtidlighåller vi dessutom hundraårsjubileet för allmän och lika röst

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Ledning och styrning Demokrati
 8. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  100 år av demokrati 

  Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt och allas rätt att vara valbara. De första kvinnliga riksdagsledamöterna tog plats i januari 1922. Kommunerna gick före; de första allm

  (1) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 9. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  MR-dagarna digitalt - nordens största forum för mänskliga rättigheter

  Konferensen kommer anordnas digitalt 19-21 april 2021 på temat Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor. SKR är medarrangör och har tre egna seminarier som riktar sig särskilt till tjänsteperson

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Utveckling Demokrati
 10. Publicerad: Skribent: Cecilia Ramqvist

  Utställningsprojekt ökade kunskapen om nationella minoriteter

  Arbetet med att motverka rasism och sprida kunskap om arbetet med nationella minoriteter är en viktig del av Uppsala kommuns MR-arbete. Sommaren 2020 genomförde ungdomar ett utställningsprojekt med sä

  (0) Kommentarer Mänskliga rättigheter Ledning och styrning Utveckling Demokrati Nationella minoriteter

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om bloggen

Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2022.

I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

Prenumeration

Prenumerera

Sök i bloggen