Nödvändiga förändringar för en mer flexibel arbetsmarknad

Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 7 juni förslag till lagstiftning kring flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Flera av förändringarna är i grunden både positiva och önskvärda. Innan förslaget klubbas igenom i riksdagen är det viktigt att säkerställa att förslagen så långt som möjligt är dispositiva, så att parterna på arbetsmarknaden fortfarande har stora möjligheter att själva bestämma villkoren för sina anställda.

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) presenterade sitt slutbetänkande i maj 2020. Under vintern tillsattes tre så kallade bokstavsutredningar utifrån olika delar: Arbetsrätt - arbetslöshetsförsäkringen, ett nytt offentligt parallellt studiestöd och ett grundläggande omställning och kompetensstöd. Det är ur dessa utredningar, samt det avtal Svenskt Näringsliv och PTK (dock ej LO, men med IF Metall och Kommunal) undertecknade i oktober 2020, som regeringen och samarbetspartierna hämtat sitt förslag till lagstiftning.

Vissa av förändringarna i förslaget till lagstiftning är helt nödvändiga. Ökade möjligheter till kompetensutveckling och omställning är helt nödvändiga på en snabbt föränderlig arbetsmarknad där pensionsåldern höjs successivt och där medarbetare kommer att behöva förlänga arbetslivet med några år. De förändrade turordningsreglerna är något som kan bidra till att säkra kärnkompetens i verksamheterna. Att det nu tillförs ett helt nytt studiestöd för vuxna i arbetslivet som vill vidareutbilda eller omskola sig är mycket bra. Det är en förändring vi själva har efterlyst under lång tid.

Ett kompetens- och omställningsavtal är redan på plats i kommunsektorn

Kommunsektorns parter lyckades redan i november 2019 förhandla fram ett nytt kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR), som även innehåller förändringar i turordningsreglerna i samband med arbetsbrist. Förebyggande insatser skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbetssätt.

Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)

Nu får vi sätta oss ned och i detalj analysera regeringens och samarbetspartiernas förslag till lagstiftning. Vi vill minimera risken för att en förändrad lagstiftning inte får direkt betydelse för framtida förhandlingar om avtal i sektorn. Då behöver lagstiftningen så långt som möjligt vara dispositiv, det vill säga möjliga för arbetsgivare och fackliga organisationer att avtala bort. För oss parter inom kommunsektorn är det viktigt att vi själva kan bestämma över de avtal och villkor vi förhandlar fram för sektorns 1,2 miljoner anställda.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen