Publicerad 5 juli 2022

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Från den 1 juli 2022 börjar de lagförändringar gälla som ger bibliotek och badanläggningar möjlighet att begära tillträdesförbud för vissa personer.

Sedan den 1 mars 2021 har möjligheten att utfärda tillträdesförbud gällt för butiker. Nu utvidgas förbudet till att även gälla badanläggningar och bibliotek, med en särskild formulering om störande beteenden på bibliotek.

Ett införande av möjligheten till tillträdesförbud förbättrar kommunernas möjligheter att göra till exempel biblioteken tillgängliga för alla och därigenom uppfylla syftet med bibliotekslagen, skrev Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett remissyttrande om lagändringsförslaget.

− Möjligheten att begära tillträdesförbud blir nu ett verktyg bland andra att använda för de kommuner som vill. En viktig fråga för framtiden blir att fastställa lokala rutiner för hur ett eventuellt tillträdesförbud ska följas upp och bevakas, säger Michaela Stenman, sektionschef på SKR.

Orsaker till förbud kan vara risk för att personen kommer att

  • begå brott i lokalen,
  • allvarligt trakassera någon,
  • eller i bibliotek väsentligt störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.

Tillträdesförbudet utfärdas av åklagare efter skriftlig begäran av en företrädare för verksamheten där personen ska portas. Förbudet kan även utfärdas efter polisanmälan av någon annan än verksamhetens företrädare, men då ska ett samtycke från företrädaren inkluderas i anmälan.

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, Sveriges riksdag

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR