Publicerad 23 november 2022

Olyckliga neddragningar för folkhögskolor

Regeringens förslag till neddragning av statsbidrag till folkbildningen får olyckliga konsekvenser för regionernas kompetensförsörjning.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att det statliga bidraget till folkbildningen ska minskas med 492 miljoner till 2023.

– Neddragningen kommer olyckligt då konsekvensen blir att flera folkhögskolor, både regionala och rörelseägda, inte kan genomföra planerade utbildningar, säger Leif Klingensjö, sektionschef för lokal och regional utveckling på SKR.

Utbildningar i bristyrken kommer inte kunna genomföras

Många gånger handlar det om utbildningar i bristyrken, som exempelvis för undersköterskor. Dessa utbildningar har redan godkänts av Folkbildningsrådet och stora behov kvarstår även sedan pandemin har klingat av. Folkhögskolorna har lagt ned tid och resurser på att genomföra kurserna som nu antingen måste monteras ned eller finansieras av dem själva.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR