Publicerad 23 december 2022

Måttboken avvecklas

Måttboken kommer att avvecklas vid årsskiftet 2022/2023. Aktuella mått finns generellt tillgängliga hos respektive specialidrottsförbund

Måttboken har getts ut av SKR sedan 1970-talet och innehåller mått för omkring 70 olika idrotter. Syftet har varit att ge anläggningsägare, arkitekter, idrottsföreträdade och andra stöd och goda förutsättningar att skapa bra idrottsanläggningar.

Avveckling av Måttboken vid årsskiftet 2022/2023

Under en översyn nyligen blev utmaningarna med att hålla Måttboken uppdaterad tydliga. Det är specialidrottsförbunden som tillhandahåller de måttblad som återfinns i Måttboken. För dem innebär Måttboken ytterligare en uppdatering och därmed också en risk att informationen i Måttboken inte stämmer och kan feltolkas.

SKR bedömer att resursåtgången för att hålla Måttboken uppdaterad inte motsvarar den uppnådda nyttan. Under året kommer SKR i stället att söka mer ändamålsenliga sätt att bidra till kommuners arbete med idrottsanläggningar och fokusera på att ge kommunerna förutsättningar att skapa goda platser för idrott som håller hög social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet.

Informationsansvarig

  • Niklas Törnå
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.