Publicerad 22 april 2021

E-böcker

Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. En digitaliserad litteraturutgivning ställer krav på nya former för överenskommelser mellan bibliotek och bokbransch.

Biblioteken har i uppdrag att främja läsande bland barn, unga och vuxna. SKR arbetar för att de ska kunna fullgöra uppdraget. Det kräver att de får bättre möjligheter att låna ut e-böcker som blir en allt vanligare utgivningsform. Många titlar kostar mycket att låna ut. Ett annat problem har länge varit att förlag sätter nya titlar i karantän, så att de inte är tillgängliga för utlåning.

Upphandling av e-litteratur

Adda (tidigare SKL Kommentus), som gör nationella upphandlingar till kommuner och landsting/regioner, har upphandlat e-litteratur och erbjuder från och med 1 oktober 2018 ett ramavtal för skol- respektive folkbibliotek.

Information om upphandlingen, Adda

Överenskommelser främjade utlåningen

2014-2015 träffade SKR överenskommelser med sex förlag om att underlätta utlåning av e-böcker. Det var samma principer i alla överenskommelser. Priset per utlån skulle följa en trappstegsmodell och nya titlar skulle kunna lånas ut på utgivningsdagen. Överenskommelserna byggde på ställningstaganden som SKR gjorde 2013.

Information om överenskommelserna och prissättningsmodellen (PDF) Pdf, 42 kB.

Ställningstaganden om utlåning av e-böcker på biblioteken (PDF) Pdf, 117 kB.

Resultat av utvärdering

Under 2016 utvärderade SKR överenskommelserna. Resultatet visar bland annat att biblioteken fick bättre kontroll över sina kostnader och att priset per utlånad e-bok var cirka 20 kronor, medan snittet för alla titlar i de digitala biblioteken var över 21 kronor. Kommunerna ansåg dock att överenskommelserna omfattade för få förlag.

Utvärderingen i sin helhet (PDF) Pdf, 214 kB.

Resultatet av utvärderingen i bilder (PDF) Pdf, 530 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset