Publicerad 19 maj 2022

Statsbidrag att söka till öppen förskola

Det finns ett statsbidrag att söka för verksamheter som ska underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har ett statsbidrag att söka som bland annat kan beviljas till öppen förskola.

Under 2022 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen för föräldralediga och andra personer med små barn ska prioriteras särskilt.

För mer information om medlen, kontakta din länsstyrelse.

Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommun beskriver sina erfarenheter av att använda medlen

Ödeshög kommun berättar om hur och varför de ansökt om Länsstyrelsens statsbidrag. De beskriver hur de resonerar inför att söka medlen och hur de kan användas på bästa sätt. Filmen är ca 14 minuter.

Länsstyrelsen berättar om medlen

Länsstyrelsernas nationella samordnare för utvecklingsmedel §37a berättar om vad det är för typ av statsbidrag och hur kommuner kan ansöka. Medlen kan användas för att testa och utveckla insatser utifrån lokala behov. Filmen är ca 13 minuter.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.