Publicerad 22 maj 2023

Vad innehåller processtödet?

SKR avser att ge stöd till lokala processer för att främja en ökad etablering hos utrikes födda kvinnor med barn 0-6 år genom att erbjuda bland annat:

  • En struktur för att utveckla samverkan för utrikes födda kvinnors etablering
  • Möten och workshops med kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyten (digitalt och fysiskt)
  • Material och modeller som kommuner kan använda för att utveckla det operativa arbetet.

Övergripande innehåll

  • Utveckla hållbara samverkansformer
  • Nå målgrupp
  • Effektiva insatser
  • Insatser för uppföljning och utvärdering.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.