Publicerad 20 oktober 2022

Studiebesök i kommuner på öppna förskolor

Här kan du ta del av korta beskrivningar från SKR:s besök på öppna förskolor som arbetar med språk och integration. För dig som vill veta mer finns också kontaktuppgifter till verksamheterna.

 • Lessebo: Uttryck och möten i kulturbygd

  Konst och skapande ska leda till ökad integration och till bättre språkkunskaper för föräldrar i Lessebo kommun. Det är i grunden syftet med projektet Uttryck och möten i kulturbygd.
 • Ljusdal 2019-05-15

  Ljusdal har använt utvecklingsmedel §37a för att översätta samhällsinformationsmaterialet "Va med", och startat nya samtalsgrupper på familjecentralen. På så sätt har man ökat andelen besökare med utländsk bakgrund.
 • Norrtälje 2019-03-29

  Norrtälje kommun har tillsammans med Väddö folkhögskola initierat ett utvecklingsarbete där man under 2019 testar nya, innovativa metoder för språkinlärning för vuxna tillsammans med deras barn.
 • Trelleborg, 2019-03-21

  Med hjälp av §37a-medel har Trelleborg under hösten 2018 initierat ett omfattande och spännande integrationsarbete med fokus på föräldralediga.
 • Karlskrona, 2019-03-20

  Efter att flera verksamheter i Karlskrona identifierat ett behov av att nå målgruppen utrikes födda föräldrar bestämde sig Vuxenutbildningens sfi och Integrationscentrum under 2018 att tillsammans med bland annat en öppen förskola starta ett integrationsprojekt riktat mot föräldralediga.
 • Örebro, 2019-03-12

  Genom länsstyrelsens utvecklingsmedel har Varberga familjecentral fått möjlighet att erbjuda en språkskola med stöd av flera olika professioner: Pedagoger och kuratorer närvarar för att hjälpa till med barnen.
 • Ödeshög, 2019-03-11

  I Ödeshög saknas en kommunal öppen förskola, däremot finns en etablerad öppen förskola i Svenska kyrkans regi. För att bättre kunna arbeta med målgruppen utrikes födda föräldralediga och familjer ansökte Ödeshögs arbetsmarknadsenhet om utvecklingsmedel §37a.
 • Umeå, 2019-02-20

  Sedan i höstas kan utrikes födda Umeåbor delta i sfi-undervisning under föräldraledigheten. Samtidigt som en språklärare håller i lektionen finns en förskollärare på plats för att stödja i barnpassningen.
 • Södertälje 2018-11-16

  I Södertälje är Geneta familjecentral en viktig del av kommunens socialt förebyggande arbete.
 • Falkenberg, 2018-11-14

  I Falkenberg bedrivs en ambulerande språkundervisning för föräldralediga, Svenska för föräldralediga (SFF). En SFI-lärare och förskollärare reser tillsammans till olika öppna förskolor i kommunen och bedriver undervisning.
 • Bjuv, 2018-11-22

  I Bjuv utgör den öppna förskolan ett nav i familjecentralen och är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet i kommunen.
 • Eslöv, 2018-11-22

  På Familjens hus i Eslöv har man utvecklat nya, innovativa former av språkundervisning för utrikes födda föräldrar.
 • Enköping, 2018-10-25

  I Enköping har man under lång tid erbjudit språkundervisning för föräldralediga. Kråkans öppna förskola utgör i dag navet för ett familjecentrerat arbete som kan möta varierande behov hos besökarna.
 • Falun, 2018-09-18

  På Elsborgs familjecentral erbjuds en eftermiddag i veckan utrikes födda mammor att delta i ett språkkafé för att ta del av språkträning och samhällsinformation.
 • Borlänge, 2018-09-17

  I Borlänge finns en spännande verksamhet med namnet Gemensamma krafter. Det är i grunden en öppen förskola som har utvecklat en omfattande verksamhet för att utgöra ett nav i kommunens arbete med samordnat stöd.
 • Jönköping, 2018-09-14

  I Jönköping erbjuder man reguljär SFI för föräldralediga på fyra öppna förskolor i kommunen. Samverkan genom familjecentraler har varit en viktig del i att kunna erbjuda samordnat och riktat stöd.
 • Uppsala, 2018-09-13

  På öppna förskolan Kristallen i Uppsala erbjuder kommunen sedan 2004 SFI för mammalediga, en riktad insats som får ringar på vattnet.
 • Göteborg, 2018-09-13

  I Göteborg har öppna förskolan vid Opaltorget utvecklat insatser som motverkar isolering och stärker språkinlärning hos utrikes födda föräldrar.
 • Karlstad, 2018-08-28

  På öppna förskolan i Rud samarbetar man med en kulturtolk som två dagar i veckan bidrar till att tillgängliggöra verksamheten för utrikes födda föräldrar.
 • Helsingborg, 2018-06-15

  Helsingborg har ett välutvecklat samarbete mellan stadens familjecentraler och SFI.
 • Malmö, 2018-06-14

  Malmö har tagit ett sammanhållet grepp om de öppna förskolorna som en del i stadens strategi om förskolans utveckling och familjecentralernas roll.
 • Botkyrka, 2018-05-23

  I Botkyrka har öppna förskolan i Fittja ett samarbete med SFI. Verksamheten används aktivt som en del av kommunens förebyggande sociala arbete.
 • Kramfors, 2018-05-21

  Kramfors har arbetat fram ett koncept som kallas öppen asylförskola och som riktar sig till asylsökande. Deras modell fokuserar bland annat på att verksamheten ska fungera som en sluss in till samhället.
 • Motala, 2018-05-02

  I Motala driver kommunen introduktionsförskolan Galaxen, där man har utarbetat ett spännande koncept för att erbjuda en sammanhållen etablering för nyanlända föräldrar med små barn.
 • Stockholms stad

  I Stockholms stad arbetar flera stadsdelar på olika sätt med att samordna öppna förskolor med insatser för språk och integration, ofta under namnet introduktionsförskola. SKL har besökt flera olika stadsdelar i kommunen.
 • Linköping 2019-06-10

  Linköpings kommun arbetar på flera sätt med att stärka förutsättningarna för integration och ökat lärande för utrikes födda föräldrar och deras barn. Insatser med brobyggare och riktat föräldrastöd är exempel på detta.

Informationsansvarig

 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.