Publicerad 16 mars 2021

Lokala exempel öppen förskola för språk och integration

Satsningen Öppen förskola för språk och integration tar fram lärande exempel från verksamheter i Sverige som har påbörjat ett arbete med öppen förskola för språk och integration.

Mångfald av aktiviteter främjar integration

På en öppen förskola i Rågsved, Stockholm erbjuder verksamheten en mångfald av insatser för att kunna möta olika besökares behov. I Rågsved finns bland annat språkundervisning i olika former genom sfi och organisationen Svenska med baby, cykelskola och studie- och yrkesvägledning. I ett projekt finansierat av Länsstyrelsens utvecklingsmedel § 37a genomförs besök i olika kulturverksamheter.

Deltagare på öppen förskola berättar

En besökare på öppna förskolan berättar varför verksamheten är viktig för henne.

Öppen förskola förankrad på alla nivåer

Olika företrädare från Malmö stad berättar om hur öppen förskola används som en strategisk resurs och investering för kommunens verksamhet.

Studiebesök i kommuner

Korta referat från våra studiebesök till kommuner i Sverige som jobbar med öppen förskola för språk och integration.

Studiebesök i kommuner

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.