Publicerad 7 december 2022

Välkommen till Skolriksdag 8–9 maj 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Anmälan har öppnat. Välkommen!

Anmälan och mer information, Skolriksdag.se

Skolriksdagen är ett bra tillfälle för förvaltningsledning, rektorer och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden.  Att tillsammans inspireras, knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer vara i fokus är bland annat styrning, kompetensförsörjning, organisation och ledarskap.

Vi erbjuder även i år partigruppsmöten, där du som förtroendevald ges att diskutera skolfrågor med partikollegor från hela landet.

Kom och träffa kollegor som – precis som du – tar ansvar för att leda och styra skolan. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling!

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.