Publicerad 31 januari 2023

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Den handlar om nya bestämmelser för planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om reformen.

Den 1 juli 2023 träder ändringar i skollagen ikraft som tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Ändringarna innebär bland annat krav på kommuner att samverka om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning.

Det införs också en ny princip för dimensionering av utbildningsutbudet där arbetsmarknadens behov ska få större betydelse. Regionerna ska bidra till de regionala planeringsunderlagen som Skolverket ansvarar för att ta fram.

Frågor och svar om reformen

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning, frågor och svar

SKR har sammanställt svar på vanliga frågor om reformen. Svar på ytterligare frågor kommer att besvaras på sidan i takt med att fler frågor inkommer.

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.