Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

När kommer de regionala planeringsunderlagen?

Planeringsunderlagen kommer att börja publiceras från senhösten 2023.

Läs vidare om de regionala planeringsunderlagen hos Skolverket:

Regionala planeringsunderlag för gymnasial utbildning

Se också Skolverkets förslag till regionala planeringsunderlag för Södermanland från mars 2022:

Utkast till planeringsunderlag om behov av gymnasial utbildning Södermanlands län (PDF), Skolverket

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.