Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Hur kommer regionerna involveras i framtagandet av regionala planeringsunderlag?

Regionerna har inom ramen för sitt regionala utvecklingsansvar fått ett förtydligat uppdrag att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Regionerna ska tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Som en del i detta arbete ska regionerna bistå Skolverket med underlag om det regionala kompetensbehovet. Skolverket har behov av regionernas kunskaper om bland annat inom regionala skillnader och förändringar på arbetsmarknaden. Ett centralt underlag för prognoser om kompetensbehoven i regionerna är SCB:s Regionala Trender och prognoser. SKR har påtalat för regeringen behovet av en långsiktig finansiering för dessa underlag.

Skrivelse, Behov av att säkerställa regional arbetsmarknadsstatistik (PDF) Pdf, 155 kB.

5 § lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.