Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Vilka av gymnasieskolans utbildningar ska ingå i det gemensamma erbjudandet av utbildning inom ett primärt samverkansområde?

En kommun ska erbjuda all utbildning på nationella program samt introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion som är utformade för en grupp elever och som anordnas av någon av kommunerna i det primära samverkansområdet. För introduktionsprogrammen omfattar kravet på gemensamt erbjudande inte utbildning som är utformad för enskild elev (exempelvis individuellt alternativ). Dessa utbildningar kan i stället erbjudas enligt ett sekundärt samverkansavtal.

15 kap. 30 a § skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.