Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Ska ett primärt samverkansområde gemensamt tillhandahålla ett allsidigt urval av gymnasieskolans utbildningar eller kan kommuner sluta sekundära avtal för att uppfylla detta krav?

De nya bestämmelserna innebär inte någon förändring av hemkommunens ansvar att erbjuda ungdomar ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar samt de fyra introduktionsprogrammen. Däremot kan kommunens förutsättningar att erbjuda ett allsidigt utbud förstärkas såväl genom kravet på att ingå primärt samverkansavtal, som genom möjligheten att även in de utbildningar som erbjuds av fristående skolor inom det primära samverkansområdet. Hemkommunen har också möjlighet att teckna sekundära samverkansavtal för att bredda utbudet ytterligare.

15 kap. 30 a §, 16 kap. 42 § och 17 kap. 16 § skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.