Publicerad 7 mars 2023
Frågor och svar

Är hemkommunen skyldig att betala för en elev som blir antagen på yrkesutbildning i annan kommun inom samverkansområdet oavsett budget?

Ja, hemkommunen är skyldig att betala. I och med reformen införs nya regleringar om när hemkommunen ska bekosta utbildning hos annan kommun än huvudmannen. En sökande som är behörig ska kunna tas emot till yrkesämnen och sammanhållna yrkesutbildningar inom hela det primära samverkansområdet och inte bara i hemkommunen. Bestämmelsen motsvaras av en skyldighet för hemkommunen att åta sig att svara för kostnaderna för en elevs utbildning i en annan kommun. Att hemkommunen ska bekosta utbildning i en annan kommun inom det primära samverkansområdet är därmed en skyldighet enligt lag och inget som kan väljas bort eller nekas. I övrigt ska nuvarande regler för mottagande, urval och antagning inom komvux gälla precis som tidigare.

Proposition 2021/22:159 s. 136, Regeringen

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.