Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Kan ett kommunalförbund utgöra ett primärt samverkansområde?

Ja, även samverkan som sker på annan liknande grund anses som ett primärt samverkansområde. Samverkan som sker på annan liknande grund avser bland annat den samverkan som sker genom att kommuner ingår i ett kommunalförbund. Notera att minst tre kommuner ska ingå i kommunalförbundet. Ingår det enbart två kommuner måste kommunalförbundet samverka med minst ytterligare en kommun, om inte undantagsbestämmelsen är tillämplig (se frågan ”Finns det undantag när det gäller kravet på primära samverkansavtal?”).

2 kap. 2 a § skollagen, Riksdagen

3 kap. 8 § kommunallagen, Riksdagen

Proposition 2021/22:159, sidan 53, Regeringen

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.