Publicerad 1 december 2022

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen syftar bland annat till att ge elever som saknar behörighet till nationellt program möjlighet att läsa in sådan behörighet eller till att förbereda för övergång till arbete.

De fyra introduktionsprogrammen

Det finns fyra introduktionsprogram: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. På Skolverkets hemsida finns information om introduktionsprogrammen.

Introduktionsprogram, Skolverket

Öka unga nyanländas möjlighet att fullfölja sin utbildning

I IMprove-projektet har kommuner och skolor testat metoder och arbetssätt för att öka genomströmningen på sina introduktionsprogram.

Öka nyanländas möjlighet att fullfölja sin utbildning

Plan för utbildning

Huvudmännen har stora möjligheter att utforma introduktionsprogrammen, eftersom den nationella styrningen är relativt begränsad. I stället för nationellt fastställda mål och programstruktur, är det huvudmannen som ska fatta beslut om en plan för utbildningen på introduktionsprogrammen. Varje elev ska också ha en individuell studieplan som beskriver utbildningens innehåll.

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare
  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.