Publicerad 9 februari 2024

Gymnasieantagning

SKR:s handbok för gymnasieantagning beskriver vilka bestämmelser som gäller vid antagning till gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan.

Ladda ner Handbok för gymnasieantagning

Handboken innehåller en sammanställning av bestämmelser i lag, förordning och föreskrifter tillsammans med SKR:s kommentarer. Handboken är ett stöd till de som arbetar med och ansvarar för mottagande och antagning till gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan samt relaterade frågor, såsom interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän.

Antagningskanslier

På uppdrag av SKR tillhandahåller Göteborgsregionen (GR) en webbsida med information om landets kanslier för gymnasieantagning. Informationen riktar sig till handläggare som arbetar med antagning till gymnasieskolan och syftar till att underlätta i kontakter mellan antagningskanslier.

Antagningskanslier i Sverige

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.