Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Kan en kommun som i dag har samverkan med flera kommuner som utgår från elevernas pendlings­möjligheter och utbildningarnas lokalisering och som inte har en naturlig tillhörighet till ett primärt samverkansområde fortsätta så och då ha flera sekundära avtal?

Nej, kommunen måste ingå i ett primärt samverkansområde och då upprätta ett samverkansavtal med minst två andra kommuner. Omfattas kommunen av undantaget som innebär att majoriteten av eleverna måste resa mer än fyra timmar per dag räcker det att ingå i ett primärt samverkansområde med bara en annan kommun. Kommunen kan utöver det fortsatt ingå i sekundära samverkansområden med andra kommuner eller med regioner. Notera dock att det inom det primära samverkansområdet behöver ske en dialog om vilka utbildningar som respektive kommun kan erbjuda genom sekundära samverkansavtal, eftersom en sådan kompletterande samverkan inom till exempel en viss utbildning kan försvaga planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom det primära samverkansområdet.

2 a kap. 2 a och 2b §§, 15 kap. 30 a § och 23 kap. 21–23 §§ skollagen, Riksdagen

Proposition 2021/22:159, sidan 64, Regeringen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.