Publicerad 6 februari 2024
Frågor och svar

Vilken kommun betalar extra anpassningar som elever eventuellt har behov av? Är det hemkommunen eller mottagarkommunen inom det primära samverkansområdet?

Det är hemkommunen som ska stå för kostnaden för elevens utbildning hos en annan kommun inom det primära samverkansområdet. Men kommunerna inom ett primärt samverkansområde kan komma överens om ersättningen. Det kan till exempel handla om ett maxbelopp upp till vilken hemkommunen ska ersätta mottagarkommunen. Överenskommelsen bör föras in i det primära samverkansavtalet.

20 kap. 21 a § skollagen, riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.