Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Kan kommunerna inom det primära samverkansområdet fatta ett avgörande beslut som rör en enskild kommun inom samverkansområdet?

Nej, ingen av kommunerna inom det primära samverkansområdet har mandat att fatta avgörande beslut för de andra kommunernas räkning. Utgångspunkten bör i stället vara att kommunerna gemensamt kommer överens om bland annat vilka utbildningar som ska erbjudas, antalet platser och om lokalisering av utbildningarna – men att varje kommun inom det primära samverkansområdet fattar sina egna beslut när gäller frågor som direkt rör den egna kommunen, till exempel vid nedläggning av en skola. De beslut som kommunerna kommer överens om bör fattas utifrån konsensus – där en princip kan vara att alla vinner något respektive är beredda att avstå något.

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare
  • Karin Darin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.