Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Finns det undantag när det gäller kravet på primära samverkansavtal?

Ja, det finns undantag från kravet på samverkan med minst två kommuner som utgår från kommunernas geografiska placering. Kravet på samverkan gäller inte Gotlands kommun. Kommunen får ingå sekundära samverkansavtal om erbjudande av utbildning.

När det gäller andra kommuner får en kommun ingå ett primärt samverkansavtal med endast en annan kommun om en väsentlig andel av de personer som ska ta del av utbildningarna får en resväg med allmänna kommunikationer mellan hemorten och utbildningsorten som normalt är mer än två timmar i vardera riktningen De båda kommuner som har ingått ett sådant avtal bildar då ett primärt samverkansområde. Det finns inte angivet vad som avses med en ”väsentlig andel”. SKR:s bedömning är att det bör vara en majoritet av eleverna, det vill säga att mer än 50 procent, som får en resväg som mer än två timmar i vardera riktning.

2 kap. 2 a § skollagen, Riksdagen

1 kap. 9 och 10 §§ gymnasieförordningen, Riksdagen

1 kap. 5 och 6 §§ förordningen om vuxenutbildning, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare
  • Karin Darin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.