Publicerad 25 januari 2023
Frågor och svar

Kommer Skolinspektionens tillståndsprövning för fristående gymnasieskolor att förändras?

Ja, nya bestämmelser kommer att införas för godkännande av nyetablerade fristående gymnasieskolor som innebär att utbildningen ska bidra till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov. Bestämmelserna träder ikraft från den 1 juli 2023.

2 kap. 5 § fjärde stycket skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.