Publicerad 14 juni 2023
Frågor och svar

Kan ungdomar fortsatt söka utbildning som inte hemkommunen eller någon annan kommun i det primära eller sekundära samverkansområdet anordnar och då vara förstahandsmottagna?

Ungdomar som är hemmahörande i kommunen eller det primära eller sekundära samverkansområdet ska tas emot i första hand. Men ungdomar kan precis som tidigare fortsatt söka utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller genom samverkansavtal och då räknas som förstahandsmottagna.

Ungdomen är med andra ord förstahands- eller andrahandmottagen beroende på om utbildningen erbjuds i hemkommunen eller inom samverkansområdet eller inte. Det finns också möjlighet att bli mottagen i första hand i fler situationer (samma regler som i dag).

16 kap. 44 § skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.