Publicerad 7 mars 2023
Frågor och svar

Ska nya bestämmelser tillämpas vid ansökan om statsbidrag för regional yrkesvux?

Det tillkommer inga nya bestämmelser i förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, däremot flyttas vissa bestämmelser från förordningen till skollagen, som till exempel kravet på apl. Däremot sker förändringar i Skolverkets fördelningsmodell vilket innebär att statsbidraget kommer att fördelas utifrån lite andra principer än tidigare. Förändringen sker med start bidragsåret 2025.

Skolverket har tagit fram information om villkoren för statsbidraget:

Statsbidrag för regionalt yrkesvux 2025, Skolverket

Informationsansvarig

  • Tobias Fannkvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.