Publicerad 14 juni 2023
Frågor och svar

Tilldelas regionerna medel för reformen?

Ja, regionerna och Gotlands kommun tilldelas permanent 21 miljoner kronor årligen (från 2021). Medlen ska användas till att finansiera regionernas kompetensförsörjningsuppdrag och att regionernas kunskaper om länets kompetensbehov ska bidra till Skolverkets arbete med de regionala planeringsunderlagen.

Så mycket får regionerna i generella statsbidrag för olika reformer

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.