Publicerad 14 juni 2023
Frågor och svar

Tilldelas kommunerna medel för reformen?

Ja, kommunerna får sammanlagt 170 miljoner per år under åren 2023–2026 för implementeringsinsatser. Medlen tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning (generellt statsbidrag) och behöver därför inte sökas. Medlen tilldelas utifrån hur många invånare som finns i kommunen. 170 miljoner kronor motsvarar 21,34 kronor per invånare.

Så mycket får kommunerna i generella statsbidrag för olika reformer

Folkmängdssiffror som underlag för budgetplanering

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.