Publicerad 14 juni 2023
Frågor och svar

Behöver vi ha en gemensam prislista inom det primära samverkansområdet?

Nej, ni behöver inte ha en gemensam prislista inom samverkansområdet men det kan vara en fördel att ni i ert samverkansavtal anger hur ni tänker ersätta varandra (interkommunal ersättning).

Från den 1 juli i år har det förtydligats i skollagen att interkommunal ersättning även gäller inom ett samverkansområde från och med den 1 juli 2025 (16 kap. 50 §). När det gäller interkommunal ersättning vid förstahandsmottagning (som gäller inom både ett primärt och sekundärt samverkansområde) ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om annat (16 kap. 51 §).

Skollagen, Riksdagen

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.