Publicerad 16 mars 2021

Härnösands arbete med att marknadsföra jobben

Härnösands gymnasium arbetar på flera olika sätt med att stärka kvaliteten på barn- och fritidsprogrammet och för att stärka kopplingen till arbetslivet efter examen.

Anna Wessling, karaktärsämneslärare på barn- och fritidsprogrammet i Härnösand, lyfter några framgångsfaktorer som hon tror bidrar till en god kvalitet på utbildningen och en hög etablering i kommunens förskolor efter avslutade studier

Kompetensutveckling som ger möjligheter att utveckla undervisningen

För karaktärsämneslärarna på den pedagogiska inriktningen på barn- och fritidsprogrammet anordnas nätverk tillsammans med andra kommuner i regionen. Här delar de erfarenheter, kunskap och best practice med varandra. En oerhört värdefull kompetensutveckling, enligt deltagarna.

Marknadsför utbildningen och dess möjligheter till jobb

Varje år i årskurs 2 anordnar gymnasieeleverna aktivitetsdagar för elever i årskurs 8. Aktiviteten genomförs som en del i kursen pedagogiskt ledarskap. De uppfyller härigenom kursplanemålen samtidigt som de marknadsför barn- och fritidsprogrammet och får kommunens grundskoleelever att få upp ögonen för den. Ett år ringde läraren upp lokaltidningen och tipsade om evenemanget. De kom dit vilket resulterade i en artikel med rubriken: ”Här är programmet som ger jobb”.

Samverkan mellan skola och arbetsliv

För ett yrkesprogram är samverkan med branschen och ett fungerande arbetsplatsförlagt lärande (APL) en mycket viktig länk för att eleverna ska få fotfäste på arbetsmarknaden efter gymnasiet. I Härnösand fungerar den kontakten mycket bra, och på flera olika plan:

Det finns ett fungerande lokalt programråd för utbildningen. Gymnasieskolan bjuder in branscherna (även från fritidssektorn), både förskollärare, barnskötare och chefer, samt fackförbundet Kommunal. Här diskuteras kvalitetsfrågor av olika slag, bland annat innehåll och upplägg av APL, och vilka uppgifter eleverna ska ha med sin in i sin praktikperiod.

Utöver de träffar som skolan tar initiativ till, bjuder karaktärsämneslärarna även in sig till förskolechefernas egna träffar och informerar om hur de arbetar. Att ses och prata är en samverkanfaktor.

Hög kvalitet i APL

För att bidra till hög kvalitet i APL håller två karaktärsämneslärare i handledarutbildningen för förskolans medarbetare utifrån Skolverkets handledarmaterial. På så sätt säkerställs att det finns utbildade handledare på elevernas praktikplatser. Utbildningen sker under två halvdagar.

Planeringen av APL-perioderna sker också genomtänkt och med god framförhållning. Alla förskolor och fritidshem får i juni information av skolan om kommande läsårs APL-perioder. Det görs en förfrågan om hur många elever de kan ta emot och vilken eller vilka handledare de har. Informationen om APL går till både handledare och till deras chefer.

Karaktärsämnesläraren sköter APL-planeringen. Läraren har kunskap om både elever, förskolor och handledare och kan ta individuell hänsyn vid placering av elever.

Berätta att kommunen behöver barnskötare

Härnösands kommun är även tydliga i sitt budskap att barnskötare behövs. Förskolechefer besöker både årskurs 2 och 3 på barn- och fritidsprogrammet och talar om att de är eftertraktad arbetskraft. Arbetsmarknaden är god för elever som gått ut utbildningen, vilket också förmedlas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.