Publicerad 25 januari 2023

Stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR med att utveckla stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support.

Beställarstöd för it i skolan

It-anskaffningar inom skolan sker ofta genom beställningar från externa leverantörer. I dag saknas dock bra stöd för hur en organisation kan vara en bra beställare av digitala tjänster. Därför tar SKR och Adda fram ett beställarstöd för it-tjänster som kan underlätta för huvudmän att fatta beslut vid framtida upphandlingar.

Stödet ska även bidra till ett mer ändamålsenligt byggande av digitala ekosystem för samtliga användares behov.

Beställarstödet består dels av en handbok, dels webbsända och inspelade seminarier för olika målgrupper.

Stöd för inköp av it i skolan

Vägledning för uppbyggnad av pedagogisk och teknisk support

Supportorganisationen är en del i skolhuvudmannens samlade förmåga att organisera för lärande, med eleverna i fokus. En bra organisation bygger på en förståelse för och kunskap om användarnas behov. Ytterst handlar det om att bidra till likvärdig digitalisering.

För att stödja en sådan uppbyggnad, har SKR tagit fram en vägledning för hur den pedagogiska och tekniska supporten kan organiseras. Vägledningen vänder sig till alla skolhuvudmän och är uppbyggd som ett processtöd. Den ger ett övergripande perspektiv på hur pedagogik och teknik behöver hänga ihop för att agera drivkraft åt lärandet.

Vägledning för pedagogisk och teknisk support

Detta delprojekt omfattas av initiativ 13 i handlingsprogrammet #skolDigiplan.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.