Publicerad 26 september 2023

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

För att realisera den nationella strategin för åren 2017–2022 tog SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, fram #skolDigiplan, en handlingsplan med förslag på 18 initiativ och aktiviteter av nationell karaktär.

Av de 18 initiativen har SKR haft uppdraget att ansvara för initiativen 11, 12 och 13. Detta klargjordes i en överenskommelse mellan SKR och staten för åren 2020 – 2022, Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. SKR:s arbete har gått under benämningen Skoldigistöd.

  • Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs
  • Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen
  • Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.