Publicerad 23 september 2022

Fristående skolor, bidrag

Här hittar du information om kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor och andra skollagsreglerade verksamheter.

Aktuellt

Tilläggsbelopp

Skolverket tagit fram ett webbstöd om tilläggsbelopp. Det tillgängliggör den rättspraxis som finns avseende tilläggsbelopp och förtydliga vilka krav som bör ställas både på ansökan och utredning om rätten till tilläggsbelopp.

Webbstöd om tilläggsbelopp, Skolverket

Individuellt utformade bidragsbeslut

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har lett till att domstolarna avvisar friskolornas överklaganden av kommunernas bidragsbeslut eftersom domstolarna anser att kommunernas bidragsbeslut är generella beslut och därför inte kan överklagas med förvaltningsbesvär.

Mot denna bakgrund får vi en del frågor från kommuner som undrar om de behöver ta sedvanliga beslut nu när domstolarna inte tar upp överklagandena till prövning. Vår bedömning är att kommunerna fortsatt måste fatta beslut som är tillräckligt individuellt utformade för att domstolarna ska kunna pröva dem genom förvaltningsbesvär.

Anledningen till vår bedömning är att regelverket i skollagen inte har ändrats utifrån HFD:s dom utan det som gällt tidigare gäller fortsatt.

Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor ska fortsatt utformas individuellt

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor, en sammanställning av intressanta domar (senast uppdaterad i maj 2020).

Svar på vanliga frågor om bidragsregler för fristående skolor och förskolor

Intressanta domar om bidragen (PDF) Pdf, 297 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR