Publicerad 31 augusti 2021

Lokala partners

Projektets lokala partners har till uppgift att tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer identifiera och rekrytera deltagare för att genomföra de tre faserna förberedelsefas, praktik och uppföljningsfas.

På lokal nivå ingår sex partners i projektet

Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa i Örebro län som hösten 2021 skickar en grupp till Furuboda folkhögskola i Malmö.

Stiftelsen Activa

Furuboda folkhögskola

Furuboda folkhögskola, i Skåne län som hösten 2021 skickar en grupp till Activa i Örebro.

Furuboda folkhögskola

AB Företagsutveckling

AB Företagsutveckling i Lund, i Skåne län som hösten 2021 skickar en grupp till Sunderby folkhögskola i Norrbotten.

AB Företagsutveckling i Lund

Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund, i Västra Götalands län som hösten 2021 skickar en grupp till Kalix folkhögskola i Norrbotten

Sjuhärads samordningsförbund

Sundbyberg folkhögskola

Det är ännu inte bestämt vart Sundbybergs folkhögskola i Stockholms län skickar en grupp hösten 2021.

Sundbyberg folkhögskola

Sunderby folkhögskola

Sunderby folkhögskola i Norrbottens län som hösten 2021 skickar en grupp till Företagsutveckling i Lund.

Sunderby folkhögskola

Informationsansvarig

  • Rebecka Herdevall
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR