Publicerad 27 oktober 2021

IMprove-arbetssätt

Reportage från det lokala arbetet med nyanlända på gymnasieskolor i Värmland och Sörmland inom ramen för IMprove.

Lokala exempel från Värmland och Sörmland

Projektet IMprove är uppbyggt i fyra regionala noder som tillsammans jobbar med 16 lokala delprojekt på 18 olika skolor. Alla delprojekt jobbar inom ramen för IMprove-modellen och utvecklar var och en för sig metoder och arbetssätt.

Värmlands arbete med nyanlända på gymnasieskolan

Reportage om fem kommuner, Karlstad, Filipstad, Sunne, Kristinehamn och Säffle som deltar i ESF-projektet IMprove. Projektledare och skolledare berättar bland annat om yrkespaket, en slussfunktion och om att nå arbetsmarknaden. Längd: 6 minuter.

Sörmlands arbete med nyanlända på gymnasieskolan

Reportage om tre gymnasieskolor i Sörmland som deltar i ESF-projektet IMprove. Projektledare, rektorer och skolledare berättar bland annat om att försöka öka anställningsbarheten hos eleverna. Längd: 7.30 minuter.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR