Publicerad 16 mars 2021

SKR värd för School to Work

Uppdrag fullföljd utbildning arbetar transnationellt genom ”School to Work” och utvecklar samarbetet kring studieavbrottsfrågan i Östersjöregionen.

Ungdomar som inte går klart gymnasiet och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem i hela Europa. I EU:s 2020-strategi betonas vikten av närmare samarbete mellan unionens medlemsländer.

2012 tog SKR initiativet till School to Work (S2W), ett flaggskepp i EU:s strategi för Östersjöregion kring studieavbrott och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. I dag samarbetar medlemmar från länder runt Östersjön kring dessa frågor.

SKR är värd och driver huvudprocessen. Tillsammans med avdelningen för utbildning i Åbo Stad och Föreningen Norden leds verksamheten i två kunskapsplattformar:

  • Förebyggande arbete inom skolan.
  • Ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Inom dessa två kunskapsplattformar drivs projekt och samarbeten kring frågor som är av vikt för medverkande parter.

Avdelningen för utbildning i Åbo stad

Föreningen Norden

Syfte med School to Work

  1. Öka kunskapen om förebyggande arbete i studieavbrottsfrågan
  2. Öka medvetenheten om UVAS:s (unga som varken arbetar eller studerar) situation och de ínsatser som underlättar gruppens etablering på arbetsmarknaden
  3. Erbjuda och arrangera erfarenhetsutbyten för existerande och potentiella medlemmar
  4. Stödja medlemmarnas arbete i att utveckla transnationella samverkansprojekt
  5. Utveckla flernivånivåstyrning – för bättre samspel mellan olika aktörer i samhället.

Tack vare det ekonomiska stöd som erhållits från olika myndigheter har School to Work genomfört, nätverksaktiviteter för medlemmar, ökat medvetenheten om att förebygga skolavhopp samt påvisat vikten av att strategiskt arbeta med UVAS i Östersjöregionen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • carolin Sundberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR